Drømmeslottet

I aften bringer vi bringer et digt af Anne Rieder, som indgår i "Mindesmærke for de 743 fanger", skabt af Jakob Jakobsen. Mindesmærket er for de 743 mennesker, der mellem 1911 og 1961 blev indlagt og interneret på Livø.

Mindesmærket er en avis, der består af 18 løse ark, der nærmest går i opløsning mellem vores hænder, mens vi læser, spredes ud på bordene og for alle vinde.

Baggrunden for digtet er en invitation til at tænke over, hvad der kunne være sket, hvis fangernes revolutionsforsøg i 1952 var blevet realiseret, og det var lykkedes at danne en republik på Livø.

Drømmene væver digtet fortiden og nutiden sammen. Fangernes daglige liv, omgivelserne, fuglene og klitterne bliver nærværende, stryger os nænsomt over huden.

Vi spørger os selv og hinanden om vilkårene er blevet væsentlig bedre i dag? Vi ved, at nogle af os vel sagtens kunne have været indespærret på Livø.

Der bliver stadig planlagt lejre på øerne, velfærdsstaten er den samme udelukkelsesmekanisme, der er til for at opretholde arbejdskraftens udbytningsværdighed og indespærre, umyndiggøre eller frastøde alle de kroppe og måder at være til stede i verden på, der falder uden for statens normsæt. Kroppe, der enten ikke er i stand til at tilpasse sig samfundets hastigheder, arbejdsugens ensporede stress og dominansformer, eller som afvises fra nationalstaten.

På søndag kl. 16 fortæller Jakob om "Mindesmærke for de 743 fanger på Livø fra 1911 til 1961" i Bogcaféen Almindelig Brand. Flere af os tænker at tage derhen og høre mere.