Og hvor går grænsen

Vi har modtaget et åbent brev fra en læser. Det er en kritik af Martin Krasnik efter hans angreb på den svenske digter Athena Farrokhzads mindeord om Yahya Hassan. På Fredag Aften bakker vi fuldt op om kritikken af Krasnik og støtten til Farrokhzad. I stedet for en ordinær introduktion, vil vi opfordre jer til at se Yahya Hassans tale fra den pro-palæstinensiske støttekoncert 'Bryd Blokaden' den 15. maj 2015 på Islands Brygge i København. Det er stærke ord:

Martin Krasnik leverer et underlødigt angreb på den anerkendte svenske digter Athena Farrokhzads, efter at hun, ligesom mange andre offentlige personligheder, har delt sine refleksioner over Yahya Hassans død. Krasnik proklamer i sit indlæg d.6. maj, i den svenske avis, Expressen, således, at Farrokhzad: ”er som en imam, der ved hvad han (Yahya Hassan) mente og nu tilgiver ham hans vrangforestillinger”.

Krasnik, der ikke deler Farrokhzads analyse af strukturel racisme og fattigdom som en del af historien om Yahya Hassan, skriver at hun er: ”Præcis som de religiøse muslimers, som nu mener at vide, at Yahya Hassan er tilbagevendt til Gud og bedt om tilgivelse for sine fejl”. Dette på trods af, at Farrokhzad ikke på noget tidpunkt anvender teologisk sprogbrug eller religiøse referencer i sin tekst om Yahya Hassans liv og død og i øvrigt slet ikke er religiøs.

Dertil kommer, at Krasnik i sit indlæg konsekvent bruger ”imam” og ”muslimer” som nedladende stereotypicerende betegnelser: ”Hvad tænkte han (Yahya Hassan) om imamerne, de religiøse mænd med skæg og skjorte, (…) hvad ville han have tænkt om den slags selvoptagede moraliseren og patroniseren som Athena Farrokhzad repræsenterer?”.

Krasniks replik til Farrokhzad ligner mest af alt et følelsesmæssigt kontroltab fra et menneske, der er faret vild i vrede og sorg over tabet af sin ven. Dog må den slags, når det kommer fra en så indflydelsesrig person, ikke stå uimodsagt.

En person som Martin Krasnik burde ikke behøve at tænke sig om to gange for at forstå, hvor dybt forkert og skadeligt det er at italesætte minoriteters religiøse ledere gennem grove og fornedrende stereotyper. Det er trist, at det bliver nødvendigt at skulle slå fast, at de fleste imamer hver dag skaber positiv mening og etik for tusindvis af vores medborgere. Og at ”de religiøse muslimer”, som Krasnik skriver så nedlandende om, er vores moderne reflekterede medmennesker.

Det er meget svært at forestille sig, at Krasnik ville have kaldt en hvid svensk digter, med samme analyse som Farrokhzad, for en imam. Og det er fatalt, at han forfalder til indirekte at angribe sin modparts etniske ophav. Hvis Farrokhzad skulle svare tilbage i samme stil kunne hun få en af Danmarks større aviser til at trykke overskriften: ”Martin Krasnik opfører sig som en fornærmet hadspyende zionist.” Et scenarie der selvfølgelig er helt utænkeligt.

Det er utroligt, at denne form for børnelærdom skal stilles på spidsen for en af Danmarks chefredaktører.

Kære Martin Krasnik,

Du kan sagtens fremføre dine perspektiver og kritikker frit, helt uden brug af hadtale! Her er du gået langt over stregen. Anerkend det. Tag ansvar. Giv Farrokhzad og dine muslimske medmennesker en undskyldning.

Yahya Hassan var, som du så mange gange har fremhævet, sit helt eget komplekse individ, hvis historie du har meldt ud, at heller ikke du bør forsøge at tage ejerskab over. Det er et smukt ønske. Med det ønske bør følge indsigten at du, Krasnik, ligesom alle andre, har et samfundsmæssigt og kulturelt ståsted, en forståelsesramme som du ikke kan træde ud af. Selvom din relation til Yahya Hassan er dybt personlig og privat, så fremfører du, i dine seneste udtalelser og skriverier, også en forståelse af Hassan som forfatter og offentlig person. Og den er ikke politisk neutral, men indlejret i dit blik på samfundet omkring os.

Yahya Hassan efterlader et digterskab, som du ikke kan gøre dig til gatekeeper for forståelsen af, blot forsøge at bidrage til, på lige fod med alle andre.

Forhåbentligt vil Yahya Hassans digte blive læst, analyseret og fortolket i mange år frem. Han vil få utallige mængder af flertydige betydninger.

Krasnik, jeg kondolerer for dit tab. Og ønsker at Yahya Hassan må hvile i fred.